PHILADELPHIA

OPEN TODAY: 11:00am - 9:00pm

GYROS image
GYRO SANDWICH

Lettuce, tomato, onion, tzatziki sauce.

$6.95
GRILLED CHICKEN GYRO

Lettuce, tomato, onion, tzatziki sauce.

$6.95
GYRO SANDWICH W/ FRIES

Lettuce, tomato, onion, tzatziki sauce & fries

$8.95
CHICKEN GYRO W/ FRIES

Lettuce, tomato, onion, tzatziki sauce & fries

$8.95
Guest Check
Sub Total:
$0.00
Tax:
$0.00
Total:
$0.00
Service Method: